Team:TokyoTech/Team

Tokyo Tech 2021 Home

Team Members

main

Junior

Aoi Shinkai

Tamaha Ogawa

Ozora Ishikawa

Genki Fukasawa

Akari Kuroishi

Ryohei Yufu

Sophomore

Sekai Narita

Rei Hamaguchi

Genri Yasuda

Taiga Suzuki

Toshimizu Chino

Hinako Iwashige

Misaki Matsumoto

Freshman

Yuki Oheda

Chihiro Takayama

LeonardoKen Okumura

Mizuki Shibamiya

Kaoru Onozato

Ryoko Enomoto

Miki Fujiyama
Yuna Kato
Kanon Abe
Ayako Kikuchi