Team:GCGS China/Team

Document

Our Team

Team Member

Team Leader :Wang Yunxuan
Team Leader :Liu Zhenpeng
Li Mingliu
Wu Gehan
Luo Ran
Hou Xinyue
Li Hongwei
Mai Mai
Shen Jizhe
Zhu Yitong
Luo Xi
Pan Yu
Peng Jia long
Huang Siyuan

Instructors

Lv Zhuyan

Advisor

Sun Zhi
Zhao He